Jesus Kristus er i går og i dag den samme…

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid (Heb 13,8).

Året på Bibelskolen ble til stor velsignelse for meg, og jeg er takknemlig til Herren som ga meg nåde til å få et slikt år.  Jeg begynte på Bibelskolen med håp om at jeg kunne få bli en bedre kristen, en rett angrende kristen med orden på syndserkjennelsen, bibellesningen og bønnen. Med håp om at synden kunne bli mindre. Gang på gang møtte jeg nederlag i min ensomme kamp mot synden, jeg var mismodig, og det hele var ganske håpløst.

Men jeg fikk igjennom solid og sann bibelundervisning malt Jesus for øynene mine. For på alle måter har de ødeleggende konsekvensene av Adams fall blitt gjenopprettet av Jesus. Det Adam gjorde var stort, hvor mye større var da ikke Jesus gjerning?

Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. (Rom 5:18)

Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. (1 Joh 2:1-2).

Og slik ble det for meg. Jeg fikk se Jesus som MIN frelser og MIN rettferdighet. På grunn av det han har gjort for meg, får jeg slippe å streve med min syndserkjennelse, min bibellesning og bønn. Og jeg kan få hvile i at han tar seg av min sak innenfor Gud (Job 16,19-22).

Året gav meg mange gode venner, nye erfaringer og gode minner som jeg kan se tilbake på med glede og takknemlighet. Men fremfor alt lærte jeg at Jesus er den samme i dag, som i går. Og du skal vite at: Om enn ditt kjød og hjerte svikter, så er Gud din hjertes klippe og din del for evig.

Å, tenk at det var for meg At Kristus på krossen hang, No ser eg den livsens veg, No syng eg den nye song. Ein fallande, feilande syndetræl Då føddest på ny ved Guds kjærleiks eld.

Sunniva Straumstein, elev 2015/2016