Fikk mange gode venner og mye tid med Guds Ord

Jeg ser med glede og takknemlighet tilbake på skoleåret 2011-2012, og vårsemesteret 2013. Det gav meg mange gode venner, minner og erfaringer for resten av livet. Men fremfor alt: tid med Guds Ord! En verdifull tid som jeg aldri kommer til å angre på.

Det å sette av tid av sitt liv til å fordype seg mer i Guds Ord er noe alle burde gjøre. Et bibelskoleår er veldig verdifullt for vandringen videre mot løfteslandet. Og skal vi nå dit må Ordet stadig få forkynne sannheten om Jesus for oss, og sannheten om oss, slik at vi ser oss fortapt i oss selv og får bruk for Jesus som vår stedfortreder. Det kan Den Hellige Ånd gjennom et bibelskoleår få åpenbare for oss ved Ordet i timene, møter og sang.

For meg ble det slik at jeg fikk se Jesus tydeligere i Skriften, særlig i GT gjennom forbilder. Det er tydelig at hele Skriften handler om Jesus. Og godt å se hvordan alle GTs forbilder, profetier og løfter får sin oppfyllelse i ham.

For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss (2Kor 1,20).

Også under et bibelskoleår kan en møte på motgang og vanskeligheter som gjør livet tungt. Men da er det godt å få gjennom Guds Ord, blikket vendt på Jesus – der er hjelp og trøst i alle ting. For det er ham allting dreier seg om.

Og vi må lære ham å kjenne før han kommer igjen. Uten ham går vi redningsløst fortapt! Men ved hans stedfortredende død og oppstandelse er vi rettferdige, har fred med Gud og et evig liv.

Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus (Rom 5,1).

Rami Seppälä, Uppsala (Sverige), elev 2011/12 (+ vår 2013)