Fikk se Jesus i GT

Det er 3 ting som fort dukker opp, når jeg skal tenke på hva tiden som elev ved bibelskolen på Fossnes har betydd for meg:

For det første at GT, og dermed hele bibelen, ble åpnet opp på en helt ny måte. Jeg fikk se at også GT egentlig dreier seg om en ting, Jesus Kristus og hans stedfortredergjerning. NT og Jesus selv bekrefter jo også flere plasser at også GT handler om dette (f. eks. Luk 24,27.44-47 og 1Pet 1,10-11).

For det andre håper jeg at Gud er blitt en enda større stjerne i livet mitt. Med det mener jeg at mens jeg før ofte var sint på Gud, og gjerne mente jeg visste bedre enn ham, så synes jeg nå at Gud er utrolig god mot meg på alle måter, og en kan se at mange av de tingene en før gjerne ville bli kvitt, nettopp kan være noe av det som gjør at en blir bevart. Utfordringer, vansker og plager gjør at en ikke klarer seg på egenhånd, og må komme til Gud igjen og igjen og igjen.
(Rom 5,3; Jak 1,2-3; 1Pet 1,6-7)

For det tredje er jeg blitt mye mer bevisst med hensyn til hva jeg fyller mine øyne og ører med. Og jeg tror det har gitt meg et mer harmonisk sinn, ikke minst i forhold til Gud.

Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn (Mika 7,18).

Kjetil Bregård, Andebu, elev 2012-2014