Søk Herren

Sök Herren medan han låter sig finnas (Jes 55,6)

Jag är tacksam för året jag fick på Fossnes, det blev betydelsefullt för mig. Bibelskoleåret är ett gott tillfälle att fördjupa sig i Ordet och ägna mycket tid och tanke åt det. Ju mer jag ägnar tid åt Ordet desto bättre förstår jag hur viktigt det är för mig, hur viktg påminnelsen om vem Gud är och påminnelsen om synd och frälsning är. Inte att bara lyssna till det, men personligt ta det till sig. I Ordet uppenbarar Gud för oss vem Han är, där lär vi känna Honom.

Jag fick lyssna till det som jag dagligen behöver påminna mig om: att Jesus har försonat mina synder, att jag varje dag får vända mig till honom – trots att jag är orättfärdig.

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Den dagliga omvändelsen är så viktig; att vända sig bort ifrån synden, se på Jesus, söka honom ”medan han låter sig finnas” och hoppas på honom, sätta sin tillit till honom. Efter ett år på bibelskolan har allvaret i detta blivit tydligare för mig.

Det är speciellt att gå ett år på en bibelskola. Man möter människor från olika håll, olika länder , som har samlats för att man har tron gemensamt. Det är fint att få samlas på ett sådant sätt.

Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. (Jes 26,2)

Erika Eriksson, Upplands Väsby (Sverige), elev 2013/14