Gud er min borg

Gud er min borg. (Salme 59,10)

En sterk, uovervinnelig borg er Gud. Og i borgen er jeg. Tykke murer omgir meg. Og murene er hans kjærlighet.

Omkring borgen er en hær av fiender. Jeg hører ofte deres larm og trusler. Men da tyr jeg bare inn i de innerste kamre i min borg. Der er jeg trygg. Og hører knapt larmen!

Våger jeg meg utenfor borgen, ligger mine fiender på lur og overfaller meg. Men så lenge jeg er gjemt i Gud, min sterke, faste borg, kan ingen makt i verden nå meg.

I den borg vil jeg leve i dag. Og alle dager. I borgens innerste kammer: tett ved Guds hjerte.

Fredrik Wisløff fra «Hvil eder litt» for 20. mai

For du er blitt min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød. Min styrke! Jeg vil synge for deg, for Gud er min borg, min miskunnhets Gud.