Den store nøden og den store nåden

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.(Åp 3:20)

Vi står foran to viktige perspektiv i dette bibelordet.

1) Den store nøden
Hva er det for en nød? Det er noe som man ikke ser uten videre. Nøden er at Jesus står utenfor hjertets dør. Og enda alvorligere blir det når man forstår hvem det er rettet mot. Forholdet berører forsamlingen i Laodikea. Det gjelder altså mennesker som aktivt med i kristen virksomhet.At Jesus er utenfor verdens aktiviteter forstår vi nok. Men tenk at Jesus kan stå utenfor også der hvor kristen virksomhet er i full gang. Forsamlingen i Laodikea var ikke uvirksom. «Jeg kjenner dine gjerninger,» sier Jesus.

I mange kristne miljøer i dag er det også stor aktivitet. Det satses på mange ulike måter. Og på alt mulig. Ja, av den grunn burde man ikke bli overrasket over noe av det som kan forekomme i kirker og bedehus. Virksomheter av alle slag. Det finnes snart ingen grenser for hva som skjer i det som skulle være Herrens hus.

Jeg spør med engstelse: Hvor finnes Jesus i all «kristen» aktivitet i vår tid? Er det ikke Laodikea-situasjonen vi opplever på mange områder i dag? Alt for ofte må Jesus stå utenfor kirken eller bedehuset og gråte. Det er lett å skrive om dette i største allmennhet. Eller å tenke på andre personer eller andre kristne sammenhenger som man selv ikke tilhører.

Men kjære venn, som leser dette, hvordan er det i ditt hjerte? Hvor finnes Jesus i ditt liv? Hva er ditt hjerte og sinn fylt av? Er det av denne verdens ånd?

Man kan leve i den dypeste åndelige nød uten å forstå det. Sannheten om vårt rette forhold til Jesus må åpenbares av Guds Ånd gjennom Ordet. Laodikea er ikke langt borte; kanskje i din forsamling? Kanskje i ditt eget liv?


2) Den store nåden
Det merkelige er at samme bibelord, som påminner om den store nøden, samtidig vitner om den store nåden. Det forunderlige er at Jesus står der fortsatt og banker på. Han vil komme inn. Han kunne jo ha forlatt oss, men Jesu nådefulle budskap er:

Se, jeg står for døren og banker.

Jesus elsker Laodikea-forsamlingen. Vi leser: «Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!» (Åp 3:19) Jesus tilretteviser. Han vil vise til rette. Han vil at du skal bli omvendt. Han vil ditt beste. Ja, han vil komme inn med sin forlatelse og fred. Han vil stille alt til rette.

Hvordan går det så til at man åpner hjertedøren for Jesus? Legg merke til hva Jesus sier: «Om noen hører min røst og åpner døren skal jeg gå inn til ham.» Det er lett å tenke at dette er to ulike saker, at vi først skal høre Jesu ord og siden åpne døren. Men egentlig er det samme sak. Betydningen er: om noen hører min røst og gjennom det åpner døren. Den som hører Jesu ord og tar det til seg, åpner hjertedøren for Jesus. Så kommer Jesus, i sin store nåde og barmhjertighet, inn med sin frelse.

Men det finnes et alvor midt i innbydelsen om nåde. Jesus sier: «Om noen hører min røst.» Kanskje er det en antydning om at det er som virkelig lytter og tar imot nåden.

Er du en av de få?

Skrevet av Göran Holmgren