Til deg som er ung: Bibelskole – noe for meg?

Søknadsfristen for mange skoler går snart ut med tanke på opptak høsten 2019.

  • Hvilken skole skal jeg velge?
  • Hva ønsker jeg å arbeide med?
  • Hvilke jobbmuligheter gir det?
  • Spørsmålene er mange, og for den som er ung er det ikke alltid så lett å velge.

For deg som er en kristen er det godt å få vandre på Herrens veier også i ditt verdslige yrke. Jeg vil derfor få nevne noe som var avklarende for min egen del – og også for mange andre – når det gjaldt viktige veivalg i livet. Da tenker jeg på tiden jeg fikk på bibelskole. Jeg opplevde den store rikdommen det er å få lytte til utleggelse av Guds ord – flere timer hver dag.

Kanskje du tenker at bibelskole er for de «spesielt åndelige», de som skal forkynne Guds ord, bli misjonærer osv. Slik tenke også jeg, men jeg fikk erfare at bibelskolen var for slike som hadde tenkt seg til Himmelen. Årsaken til at jeg havnet på bibelskole var at noen stakk en brosjyre i hånden min – med spørsmålet om dette kunne være noe for meg? Det var det lille puffet som skulle til! Jeg sendte søknaden, og fikk oppleve en rik tid som jeg aldri vil glemme!

Det er riktig at bibelskole gir liten formell kompetanse. Og i dag som det fokuseres så sterkt på materielle verdier, ser det ut til at bibelskolen kommer dårlig ut. Mange «utsatte» bibelskoleåret til etter endt utdannelse, da de tenkte å ta seg tid til et «pauseår». Men når studiet var ferdig dukket det opp studiegjeld, gode jobb- og inntektsmuligheter, og så ble det aldri noen bibelskole. Forsakelsen ble for stor mot de mulighetene som nå åpnet seg.

Hva sier Bibelen?
I en avkristnet tid vil vi stadig oppleve vanskelige situasjoner og spørsmål hvor det er nyttig å kjenne sin Bibel og vite hva Ordet sier. Bibelen sier:

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» (Sal 119:105)

Kunnskapen frelser ingen, men Gud kan bruke den til velsignelse både i ens eget og andres liv. Guds ord sier også:

Det er Herrens velsignelse som gjør rik.» (Ord 10:22)

Denne rikdom regnes ikke i kroner og ører. Den tilhører den himmelske verden, og har evigvarende verdi.

Bibelen sier:

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.» (Ord 22:6)

I unge år er det vår og grotid i menneskelivet, og det som blir sådd har lett inngang. Derfor gjelder det å så evighetsverdier, og bli grunnfestet i Ordet. Tidsånden er sterk og ensrettende i denne siste tid, og mange skal falle fra sier Bibelen. Det er ingen garanti for at dette ikke kan skje selv om en har gått på bibelskole, men der Ordet får virke og blir mottatt, fører det til avhengighet av Jesus og han er mektig til å bevare den som holder seg nær til ham.

Vennskapsbånd
I tillegg gir bibelskoleåret mange gode vennskapsbånd. Noen møtte sin ektefelle her, andre fikk endret kursen i yrkeslivet, atter andre fikk se at de levde i selvbedrag og fikk erfare frelsen i Jesus.

For min egen del fikk bibelskoletiden uvurderlig betydning. Det var på mange vis både den verste og den beste tiden i mitt liv! – og jeg opplevde at jeg mer enn noen gang hadde bruk for Jesus som frelser fra synd.

Ennå er det ikke for sent å sende søknad. I vår sammenheng tilbyr vi deg å søke Bibelskolen på Fossnes. Ta kontakt med skolen for mer informasjon!

Skrevet av Dag Rune Lid
Norheimsund