PåskeCD

PåskeCDen fra Fossneskoret er nå tilgjengelig for salg. Om du ønsker å høre noen smakebiter kan du trykke på denne linken. 

Fossneskoret er tilknyttet Bibelskolen på Fossnes og synger a cappella eller med enkelt akkompagnement. Medlemmene består av det aktuelle årets bibelskoleelever og en fast kjerne av andre rundt Fossnes. Vi ønsket å spille inn en CD med noen av de mange gode sangene hvor påskebudskapet er i sentrum.

Det er et gledesbudskap om hvordan Jesus, Guds Sønn, var villig å ta på seg din og min synd og ofre seg selv og dø for vår skyld, for at vi ikke skulle gå fortapt. Han ble vår Stedfortreder og tok vår plass i dommen og døden. Han ble ikke i graven, men sto opp fra de døde den tredje dag, siden han i seg selv var uten synd. Vi som ved troen har fått del i hans plassbytte er rettferdiggjort, har fått et nytt liv i kraft av hans oppstandelse, og skal få stå opp på den siste dag til et evig liv. Han har gått foran og banet veien for oss til himmelen.

Åpen ligger graven! Med ønske og bønn om en velsignet lytting til påskens store gledesbudskap.

Du kan bestille CD-en direkte her.

Rami Seppälä.
dirigent for Fossneskoret