Kjetil Bregård

Vaktmesterassistent

Kjetil er født i DM Kongo (tidligere Zaire), og bodde der 5 år i barndommen. Ellers har han oppvokst på Jæren, og kom til Bibelskolen på Fossnes i 2012 som elev. Siden 2015 har han bodd i Andebu. Han har tidligere studert samfunnsplanlegging ved Høyskolen i Lillehammer, og interkulturell forståelse ved Ansgar teologiske høyskole.

Som vaktmesterassistent tar Kjetil diverse forefallende arbeid av oppvask, vasking, maling, hagearbeid osv.

Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. (Rom 6.11)