Det behaget Gud å bli født i ringhet

Det behaget Gud å bli født i ringhet. Det er så merkelig at Gud valgte akkurat den måten, for det gjorde at nesten ingen visste om det eller la merke til det. Hele verden var i bevegelse på grunn av dette, men ingen visste om det. De visste ingenting om den store gleden engelen fortalte hyrdene om. Keiser Augustus hadde startet en innskrivning i hele Romerriket, slik at Guds Sønn skulle bli født i Betlehem. Men han visste ikke selv at det var årsaken. Men slik var det.

Josef og Maria var tvunget til å reise dit da Jesus skulle bli født, for slik hadde profetene sagt det. Jeg har undret meg over om Josef og Maria har vært bevisste på dette og tenkt på profetien, at de skulle komme til Betlehem og at det var der Maria måtte føde. Jeg tror ikke det. Heller ikke at de skulle til Egypt og bosette seg i Nasaret for at profetenes ord skulle gå i oppfyllelse. Nei, de bosatte seg der av helt andre årsaker.

Men det store skulle nå skje. Ordet blir kjød når Gud blir menneske, når han som er udødelig av evighet kler seg i kjøtt og blod og blir dødelig, når han som er alltings opphav blir en del av skapelsen, når han som er den Hellige kler seg i syndig kjøds lignelse. Hvem kan begripe det, hvem kan forstå det? Her står vi overfor ting som er så motsigende at de skulle utelukke hverandre. Han er Evig – uforgjengelig – udødelig og dødelig i samme person. Skaperen blir en del av skapelsen. Hvem kan forstå det? Og for at det ikke kan forstås, så står vi overfor et mysterium som vantroen alltid har støtt seg på.

Her kan vi bare gjøre det eneste som passer seg overfor Gud, det som hyrdene gjorde, falle på kne og tilbe Ham som er Guds Under. Så kan vi minne hverandre på i koronatidene hvor skjulte Guds hensikter kan være med oss mennesker.

Men så kom det enda noen til Betlehem for å se Jesus. Hyrder, vise menn og til sist Herodes’ soldater, men de kom for sent. Siden da har ikke Betlehem vært seg selv lik. Det har alltid kommet mennesker dit, en strøm av mennesker, for å se plassen der Jesus ble født. De fleste har kanskje ikke lyktes bedre enn Herodes’ soldater. De fant ingen Jesus der! Nei, Ham finner vi i Ordet.

Det som skjedde i Betlehem for to tusen år siden var ikke forgjeves. Gjennom et under, som ingen kan forklare, skjer det at mennesker tar imot Guds frelsesgave over hele jorden. Fortapte syndere lar det himmelske lyset få gjøre sin dømmende og frelsende gjerning.

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh 1:12).

Gjennom troen på ham som er Guds Sønn fra evighet og ble menneske, blir du et barn hos Gud. En ufattelig gave! Mer dyrebar enn alt du kan vinne i denne verden. Født av Gud til å være Guds barn, her i livet og i evigheten. Kristus gir deg rett til å bli Guds barn.

«Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.»

Gud ble menneske,

«og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

Jeg kommer med bud til dere om en stor glede – har du funnet denne gleden? Ikke bare hørt om den? Er den din? Jesus er den som englene proklamerer julenatten: Han er Kristus Messias Herren – i Davids stad.

Har du tatt imot Ham?

Men mange av dem som en gang fant fred og glede i ham som ble lagt i en krybbe, kom på nytt i tvil og mørke. Det er så mye som møter en kristen her i verden. Alt blir ofte så feil. Livet ditt ble ikke slik du hadde tenkt, kanskje verken menneskelig eller kristelig. Så ble du motløs, du skulle jo være til ære for ham som ble født i Betlehem.

Er du motløs og trøtt som kristen, gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven som han framfor alt annet vil ha! Det at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, fordi at du da tar imot Jesus som din Frelser.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, en sann Gud som er og var og forblir fra evighet til evighet. Amen.

Skrevet av Gunnar Nilsson