Søke til våren?

Det er nå i høst 7 elever som har tatt imot elevplassen til skoleåret 2021/2022. Fire av dem bor på internatet og de tre andre er dagelever som møter opp til timene, men ikke bor på skolen.
Bibelskolen på Fossnes har løpende opptak og er godkjent for 25 elever. Det er også mulighet for å bo på skolens internat dersom du er student og/eller arbeidende. Det er flere som gjør det også i år, hvilket gir et større sosialt miljø på internatet. Se mer informasjon her.

Sett av et halvår eller år til å fordype deg i Bibelen – Velkommen som elev til våren eller neste høst!

«Land, land, land, hør Herrens Ord!» (Jer 22:29)