Søke til høsten?

Det er foreløpig 5 elever som har tatt imot elevplassen til skoleåret 2021/2022, og flere som har søkt.
Bibelskolen på Fossnes har løpende opptak og er godkjent for 25 elever. Det er også mulighet for å bo på skolens internat dersom du er student og/eller arbeidende. Se mer informasjon her.

Sett av et år til å fordype deg i Bibelen – Velkommen som elev til høsten!

«Land, land, land, hør Herrens Ord!» (Jer 22:29)