Når Ordet plukkes bort fra hjertet

«En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. (…) De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst.» Luk 8:5 og 8:12

Det er en alvorlig mulighet Jesus tegner for oss her gjennom lignelsen om såmannen. Det står at djevelen kom og tok ordet bort fra deres hjerte, så de ikke ser eller forstår det de hører. Hva kan årsaken til dette være? Jo, såkornet får ikke trenge ned i jorda. På Jesu tid hendte det at vegen gikk tvers over jordet. Den var hardtrampet. Vi skjønner det at skal et såkorn ha mulighet til å gro, må det ned i jorda. På vegen er dette ikke mulig, og såkornet blir liggende på overflata. Fuglene kommer og eter opp såkornet. Dermed blir det borte.

Med hjertet kan det bli på samme måte. Det kan være så stor trafikk i hjertet, at hjertegrunnen blir hardtrampet. Denne trafikken består av bekymringer, sanselige inntrykk, travelhet og liknende. Det er aldri stillhet og ettertanke, det er bare et ustanselig jag. Ukeplanen er fylt til randen, og når det kommer et pusterom, brukes dette pusterommet til adspredelse og tomt tidsfordriv.

Hvordan går det da når man skal sette seg ned og høre eller lese Guds ord? Jo, sinn og tanker er så opprørt og fylt av verdslige ting, at en ikke får samlet seg om ordet som blir forkynt. Bibellesningen blir flyktig og kort. Det får ikke trenge gjennom den harde overflata, så det får rom i hjertet. Resultatet blir at djevelen får anledning til å ta ordet bort fra hjertet. Det medfører at ordet ikke får virke tro i hjertet.

«Å høre eller lese Guds ord uten å legge merke til det en hører og leser, er åndelig talt livsfarlig.» (Øivind Andersen)

Dette skal vi som vil være kristne i dag, legge oss på sinne. Vi lever i ei tid der alle slags inntrykk trenger seg på med makt fra alle kanter. Djevelen drar nytte av dette for å føre oss bort fra Jesus, eller å hindre oss fra å komme til tro på ham. Det gjelder å ta seg tid til å lese og høre Guds ord, og ta seg tid når man leser, så det får tid til å trenge inn. Ta tid til stillhet over en åpen Bibel, ved å lese eller å høre på et taleopptak, og be Gud at han ved sin Ånd må åpenbare Ordet for hjertet ditt.

Jesus taler om seg selv som livets brød. Dette kan du lese om i Johannes 6:22-59. Når du leser dette, skal du legge merke til hvordan Jesus anvender dette bildet om seg selv. Vi skjønner at det vi eter, det blir ett med oss. Jesus sier her at den som eter og drikker hans legeme og blod, blir ett med ham, og den som eter skal leve i evighet (v51 og 56). Hvordan eter vi Jesus? Hva er meningen bak dette? Du eter og drikker Jesu legeme og blod ved at du tar til deg evangeliet om Jesus, at han har sonet for alle dine synder på Golgata for 2000 år siden, at han har slettet ut skyldbrevet ditt. (Kol 2:14)

Ta til deg Skriftens vitnesbyrd om ham, og tro at det gjelder deg, selv om alt du ser og føler peker i motsatt retning. Og har du tatt imot Jesus, så er det ingenting som skal rettes på, det er ingenting som er galt. Det er riktig mellom deg og Gud, for Jesus Kristi navns skyld.

Lovet være Gud for det! Amen.

Å, tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang.
No ser eg den livsens veg, no syng eg den nye song.
Ein fallande, feilande syndetræl då føddest på ny ved Guds kjærleiks eld.
(Dore Lavik, nr.292 i Sangboken)

Skrevet av Jan Eirik Berre