Løsepengen

«For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som
løsepenge i manges sted.» Mark 10:45

Er du en av dem som Jesus har fått løse? Er du satt fri? Kanskje ser du på Jesus som din Herre, som du ønsker av hele ditt hjerte å etterfølge som ditt store forbilde. Du gjør rett i det. Vi er alle kalt til å etterfølge Jesus. Og alle sanne kristne gjør det, så sant de har tatt imot Jesus som sin frelser. Og likevel har Jesus mange etterfølgere som aldri har blitt frelst. Vi kan lese om noen i Joh 8 som hadde kommet til tro på Jesus, og de fulgte ham for å høre ham. Likevel måtte Jesus si til dem:

«Hver den som gjør synd, er syndens trell.»

Og videre:

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

I verset vi leste fra Mark 10, hørte vi at Jesus ikke kom for å la seg tjene. Har du stoppet opp for det? Han kom ikke for at du skulle streve livet av deg for å klatre deg inn i hans rike. Nei, tvert om så kom han hele veien ned fra sitt himmelrike for å tjene deg. Hvis kristendom dreide seg om deg og din tjeneste for ham, da behøvde vel ikke Jesus å ta på seg en tjeners skikkelse og bli et menneske? Da behøvde vel ikke Jesus å dø en grusom død på korset under en mørk og stengt himmel? Men nå kom han, ikke for å la seg tjene, men for å dø din død og gi sitt liv som løsepenge i ditt sted. Jeg vil igjen spørre deg: er du en av dem som Jesus har fått løse? Er du satt fri?

Hvis vi skal forstå bakgrunnen for ordet løsepenge må vi tilbake til mosebøkene i det gamle testamentet. For at israelsfolket skulle bli frelst ut av trelldommen i Egypt måtte Herren slå alle førstefødte i hele Egypt i hjel, på grunn av deres harde hjerter. Men det fantes en redning: alle som strøk blodet av et lyteløst lam rundt dørkarmen, de ble berget. Når dødsengelen ved midnattstid gikk fra hus til hus gjennom hele Egypt, da sparte han livet til alle dem som gjemte seg bak blodet. Det var etter denne hendelsen at alle førstefødte måtte bli løst. Slik står det i 2Mos 13:13-14:

«Alt førstefødt av mennesker, blant dine sønner, skal du løse. Når din sønn siden spør deg og sier: Hva betyr dette? – da skal du svare ham: Med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt, av trellehuset.»

Til og med de førstefødte av buskapen måtte løses, og de av dyrene som ikke ble løst ut skulle de bryte nakken på.

Etter dette ble også løsepenger brukt i andre sammenhenger, blant annet når hele israelsfolket skulle telles under ørkenvandringen. Dette kan vi lese om i 2Mos 30:12, hvor det står at det måtte betales en løsepenge for deres liv:

«Når du holder manntall over Israels barn, da skal alle de som kommer med i manntallet, gi Herren løsepenger for sitt liv når de telles, så det ikke skal komme noen ulykke over dem fordi de telles.»

Akkurat som israelsfolket trellet i Egypt, sier Jesus at hver den som gjør synd er syndens trell. Gjør du synd? Har du noen gang bare i løpet av dagen i dag snakket usant? Har du vridd på sannheten til din fordel? Da er du en løgner! Har du en eneste gang i dag tenkt en uren tanke? Er du havesyk? Tenker du alltid på din egen velstand, men sjelden din neste? Misunner du dem som har et bedre liv enn deg selv? Sørger du når andre lykkes i livet? Er du utålmodig mot mennesker som du ikke liker? Ja, finnes det mennesker som du ikke liker, noen du rett og slett ikke kan fordra? Gud krever at du elsker dine fiender! Har du i det hele tatt en sånn omsorg for dine egen venner som du burde hatt? Kanskje er det også en synd i livet ditt som du kjenner du sitter aldeles fast i? Kanskje du må erkjenne at din store nød er at du ingen nød har for synden, men at du tvert om elsker den og gleder deg i den? Da er du syndens trell!

I 2022 passerte vi 8 milliarder mennesker i verden. Han som sier han har tellet alle dine hårstrå, og han som kjenner alle spurvene i skogen, han har også tellet hvert eneste menneske, og han har tellet deg. Han har skrevet i sin bok alle dine ord og tanker. Nå hviler det en ulykke over deg, om du ikke gir Herren løsepenge for ditt liv. Alle syndere må dø. Og døden er en port til helvete. Og for at du skal bli løst ut fra trelldom og evig ulykke, da må det betales en pris. All synd og skyld du har påført deg må gjøres opp, og dette er en så kostbar pris at ingen har råd til å betale seg fri. I Sal 49:8-9 står det at:

«en mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham – for utløsning av deres sjel er for dyr […]»

Det var derfor Jesus kom som et lyteløst lam til verden. Det var en syndfri som måtte dø for syndere. Han kom for å kjøpe deg fri, du som bokstavelig talt er syndens trell. Han gav seg selv, og han betalte med sitt eget liv. Få plasser i Bibelen sier dette så klart og tydelig som i Kol 2:14, hvor det står at:

«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.»

Når blodet rant ut av hans side på Golgata, og han ropte ut: «det er fullbrakt», da måtte høvedsmannen som holdt vakt ved hans kors erkjenne: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» I dette øyeblikket ble hele din syndegjeld betalt, og Jesus ble en løsepenge i manges sted. Og nå kan du, akkurat som de førstefødte i Egypt gjemme deg bak blodet. Da skal dødsengelen gå også deg forbi. Jesus døde, og du skal få leve! Han betalte, og du er frelst! I Job 33:24 står det at:

«[…] da ynkes Gud over ham og sier: Fri ham fra å fare ned i graven! Jeg har fått løsepenger.»

Jesus er din løsepenge. Vil du også være en av dem som Jesus har fått løse? Det koster ingen ting, for Jesus har betalt!

Skrevet av Tobias Fjell