Ja, Jesus lat meg alltid få ha mitt liv i deg!

Da jeg ankom Bibelskolen på Fossnes 14. August 2020, var jeg veldig usikker på hva jeg kunne forvente.

Med kun en anbefaling fra min søster og nesten ikke noe kunnskap om organisasjonen NLL, var jeg ganske usikker på min avgjørelse om å begynne her. Hvordan ville dette året på bibelskolen bli, undret jeg meg?

Nå, etter ni måneder på Bibelskolen, kan jeg trygt si at det å begynne på Fossnes Bibelskole har vært et av de beste valgene jeg har tatt i løpet av livet mitt. Bibelskolen viser høy grad av bibeltroskap, hvor de alltid tar utganspunktet i Guds ord i undervisningen. De holder fram Guds ord som øverste autoritet, og tror på det som står skrevet. På starten av året ble det holdt tydelig fram av lærerne at vi ikke skulle tro ting bare fordi de sa det – vi skulle tro det fordi det sto skrevet i Bibelen.

Dette har på mange måter vært et veldig givende år for meg. Et år med mye latter og glede, men også prøvelser. Jeg har fått meg venner for livet, og sitter igjen med en masse gode minner.

Noe av det mest betydningfulle jeg har fått lære i løpet av året er hvor viktig det er å lese gamle testamentet og nye testamentet sammen. Hele Bibelen henger sammen, og hvis du utelater gamle testamentet fra bibellesningen er det mange sammenhenger du går glipp av i Skriften. Hele gamle testamentet handler om Jesus, det har jeg fått erfare på en spesielt tydelig måte i år.

 

Ja, Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv i deg! Ditt liv, di tru, din kjærleik, du gav det alt for meg. Her i mitt eige hjarta er berre synd og mein, Men ved det verk du gjorde, er eg fullkommen rein.

 

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å gå på Bibelskolen på Fossnes og vil anbefale bibelskolen på det sterkeste.

Marcus Eugene Popkema, elev 2020/2021