Glede i hans lys

Han var det brennende og skinnende lys, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. (Joh 5:35).

Jesus taler om Johannes Døperen som vitnet om ham, for at folket skulle bli frelst. Ja, Johannes var et brennende og skinnende lys som lyste opp deres mørke hjerter, slik at de kom i nød for sine synder og fikk behov for syndernes frelser. Hvilken dag det var da du fikk se dine synder kastet på Jesus, ja, hvordan hans blod renset deg, arme synder, fra alle dine synder. Hvilken nåde, hvilken kjærlighet! Selv om du ikke fortjente annet enn dom og straff, fikk du ta imot nådens budskap for intet. Det ble så viktig for deg å få høre ham ofte, lese om ham, og samtale med ham i bønnen, både om det viktigste; syndenes forlatelse, men også om alt annet som lå deg på hjertet. Ja, når Jesus var deg kjær, så ble også synden åpenbart slik at den ble noe avskyelig, ja, du flyktet fra synden som for djevelen selv.

Men så skjedde det noe: “dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys.” Hva skjedde? Kanskje var det synd som kom inn i livet. Det begynte med en fristelse som så så ufarlig og uskyldig ut, men da den ikke ble bekjent og dratt fram i lyset, så vokste den opp, og fikk mer og mer makt. Så begynte du å elske synden mer enn Jesus, og du begynte å flykte fra lyset, det lyset som frelser og renser og gir makt til å bryte med synden.

Dog, det finnes også en annen vei bort, som det ligger meg på hjertet å dele med deg i dag: Du møtte Jesus sjeldnere og sjeldnere i din daglige lesning, de mange ting i livet tok hjerte og sinn. Så fortsetter du med å komme på møter og lese i Bibelen, Guds ord, men “glede i hans lys”, den er borte. Jeg mener ikke den følelsesmessige gleden, men gleden i hjertet over å få være en frelst synder, og at Jesus har gitt sitt liv for meg.

Kjære leser, hvordan har du det? Gleder du deg i Guds ords lys? Er Jesus og hans ord din kjæreste skatt?

Det var ikke av ondskap at Maria ikke fikk plass i herbergene i Betlehem da hun skulle føde Jesusbarnet, det var helt enkelt fullt av andre mennesker. Slik kan det også bli i ditt hjerte, du vil ikke stenge Jesus ute, men hjertet blir fylt med så mye annet at han må stå utenfor likevel.

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!” Åp 3:20-22

Skrevet av Marcus Söderberg