I ildovnen

Beretningen om Daniels tre venner i ildovnen har mye å gi til lærdom og trøst for Guds folk. Nebukadnesar ble forferdet da han for sine egne øyne så at de menn han hadde kastet i ildovnen gikk levende omkring der inne uten noen skade. Ikke bare det, en fjerde gikk der sammen med dem, en …

I ildovnen Les mer »

Du er fri!

«Se, nå har jeg i dag løst deg av lenkene om din hånd…» (bibelillustrasjon: Jim Padgett) …Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! …

Du er fri! Les mer »

Jeg tror på Gud Fader

Slik bekjenner vi i vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Men hvem er denne vår Far? Eller vi skal nå spørre: Hvordan er Faderen? Hvordan kan vi lære ham å kjenne? Hans hjertelag, hans innstilling til menneskene som han har skapt? Det er bare i Guds Ord …

Jeg tror på Gud Fader Les mer »

Brødhuset

«I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land.» (Rut 1:1). Frafallet var stort i Israel etter at Josva døde. Israel glemte sin …

Brødhuset Les mer »

Som død for hans føtter

Vi skal alle møte Gud. Det er egentlig en merkelig tanke. Det er mennesker som sier at de ikke frykter møtet med Gud. Det henger mye sammen med at de ikke kjenner Gud som den han er, men kjenner ham bare ut fra deres egen menneskelige tankegang. Apostelen Johannes var kjent av Jesus, og selv …

Som død for hans føtter Les mer »

Se, nå er frelsens dag!

”Den som har ører, han høre!» … Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater: Vi spilte fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte… (Matt 11:15ff) ”Denne slekt” er dem Jesus stadig møte …

Se, nå er frelsens dag! Les mer »

Sjølvbedrag

I Bibelen les me om nokre som var med i forsamlinga i byen Sardes. Ein dag får dei brev frå ein eldre forkynnar som hadde ein bodskap frå Herren til dei. Bodskapen var kort, men klar: Eg veit om gjerningane dine, at du har namn av å leva, men du er død. Vakna opp … …

Sjølvbedrag Les mer »

Noe om gift og ugift stand

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.» Jesus levde sitt liv i oppofrende kjærlighet. Han søkte ikke sitt men vårt. Han tok imot hån men gav ikke igjen. Han viste kjærlighet selv om mottakeren ikke fortjente det. …

Noe om gift og ugift stand Les mer »

Forfølgeren som ble apostel

Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn! (Apg 22:16). Det er i en særdeles presset situasjon, apostelen gjenforteller denne delen av sin omvendelseshistorie. Hans tilbakekomst til Jerusalem etter flere år borte på misjonsreiser, hadde skapt et veldig oppstyr. Feilaktig …

Forfølgeren som ble apostel Les mer »

Vær glade i håpet

I Rom 12:12 oppmuntres Guds barn til å være glade i håpet. Den oppmuntringen bør alle som tror på Jesus virkelig legge på hjertet. Mye i vår tid kan rent ta motet av en kristen. Ondskapen i verden gjør oss lett mismodige. Bekymringen for barna og de unge som vokser opp i dag, kjennes tung. …

Vær glade i håpet Les mer »