Gud har en fastsatt dag

Det er apostelen Paulus som sa dette på Areapagos: Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. (Apg 17:31). Og dagen kommer. Også …

Gud har en fastsatt dag Les mer »

Salmenes pasjonssalme

Mange av salmene er skrevet av kong David, så også den 22. salmen. David levde på 1000-tallet før Kristus. Vi får takke Gud for Salmenes bok, noe av Bibelens hjerte, som vi i hjem og forsamling behøver lese, be og grunne over. David så i Guds Ånds lys den korsfestede Kristus, ja det var Herren …

Salmenes pasjonssalme Les mer »

Glimt fra Ruts bok

Ruts bok begynner i moll men slutter i dur. Den begynner med hungersnød i Betlehem. Når No’omi etter hvert kommer tilbake til Betlehem sammen med svigerdatteren Rut, er situasjonen forandret. Kornhøsten har begynt. Livet bryter frem på nytt. Gjennom Guds ledelse blir Rut hustru til Boas. De får en sønn som blir farfar til David. …

Glimt fra Ruts bok Les mer »

Har du dine synders forlatelse?

De bar en lam man til Jesus. Jesus hadde et herlig budskap til den syke på båren: «Vær frimodig, Sønn! Dine synder er deg forlatt.» (Matt 9:1-8). Bedre budskap kan ikke noe menneske få, for når syndene er forlatt så er det jo ingenting, absolutt ingenting å frykte for. Når syndene er forlatt så er …

Har du dine synders forlatelse? Les mer »

Men ikke har kjærlighet

Om jeg ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men …

Men ikke har kjærlighet Les mer »

Evnen til å bedømme åndene

Flere steder i Bibelen gis det undervisning og veiledning angående de mange forskjellige tjenester i den kristne virksomhet, bl.a. 1Kor 12, Rom 12 og Ef 4. Jeg vil i denne andakt gjerne nevne en tjeneste som kanskje ikke omtales så ofte i forkynnelsen, men som i meget høy grad er nødvendig i disse tider.  Den …

Evnen til å bedømme åndene Les mer »

Fang de små revene

Slik starter en artikkel av den svenske misjonslederen Axel B. Svensson. Han spør hvorfor det åndelige livet er i ferd med å dø i kristenheten, ikke bare i de store og liberale kirkene, men også i de bekjennelsestro og konservative flokkene. Mange ser og klager over nøden og tror de kan gjøre bot gjennom ytre …

Fang de små revene Les mer »

I ildovnen

Beretningen om Daniels tre venner i ildovnen har mye å gi til lærdom og trøst for Guds folk. Nebukadnesar ble forferdet da han for sine egne øyne så at de menn han hadde kastet i ildovnen gikk levende omkring der inne uten noen skade. Ikke bare det, en fjerde gikk der sammen med dem, en …

I ildovnen Les mer »

Du er fri!

«Se, nå har jeg i dag løst deg av lenkene om din hånd…» (bibelillustrasjon: Jim Padgett) …Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! …

Du er fri! Les mer »

Jeg tror på Gud Fader

Slik bekjenner vi i vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Men hvem er denne vår Far? Eller vi skal nå spørre: Hvordan er Faderen? Hvordan kan vi lære ham å kjenne? Hans hjertelag, hans innstilling til menneskene som han har skapt? Det er bare i Guds Ord …

Jeg tror på Gud Fader Les mer »