Salig er de som hungrer

Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. (Matt 5:6). Når er det vi er sultne og tørste? Det er når kroppen vår har gått lenge uten å få den næring som  mat og drikke gir. Har vi gått sultne lenge nok går det ut over konsentrasjonen og etter hvert …

Salig er de som hungrer Les mer »

Tenk om Bibelen har rett?

Tenk om Bibelen har rett i at det finnes bare én sann Gud, og at Han snart skal «komme igjen for å dømme levende og døde»? Stilt overfor dette spørsmålet må mennesket skjelve. Det står skrevet i Guds eget ord – Den Hellige Skrift: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden (1Mos 1:1). Og Gud skapte mennesket …

Tenk om Bibelen har rett? Les mer »

Til en røverhule

Da jeg var gutt leket vi ofte i en skog som lå i nærheten av vårt hjem. Her lagde vi huler. Vi gravde oss ned i et større hul, en kule kaldte vi det. Den ble holdt hemmelig og skulle helst ikke oppdages av andre enn bare de mest betrodde. Et litt ”lyssky” foretagende. På …

Til en røverhule Les mer »

Gud har en fastsatt dag

Det er apostelen Paulus som sa dette på Areapagos: Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. (Apg 17:31). Og dagen kommer. Også …

Gud har en fastsatt dag Les mer »

Salmenes pasjonssalme

Mange av salmene er skrevet av kong David, så også den 22. salmen. David levde på 1000-tallet før Kristus. Vi får takke Gud for Salmenes bok, noe av Bibelens hjerte, som vi i hjem og forsamling behøver lese, be og grunne over. David så i Guds Ånds lys den korsfestede Kristus, ja det var Herren …

Salmenes pasjonssalme Les mer »

Glimt fra Ruts bok

Ruts bok begynner i moll men slutter i dur. Den begynner med hungersnød i Betlehem. Når No’omi etter hvert kommer tilbake til Betlehem sammen med svigerdatteren Rut, er situasjonen forandret. Kornhøsten har begynt. Livet bryter frem på nytt. Gjennom Guds ledelse blir Rut hustru til Boas. De får en sønn som blir farfar til David. …

Glimt fra Ruts bok Les mer »

Har du dine synders forlatelse?

De bar en lam man til Jesus. Jesus hadde et herlig budskap til den syke på båren: «Vær frimodig, Sønn! Dine synder er deg forlatt.» (Matt 9:1-8). Bedre budskap kan ikke noe menneske få, for når syndene er forlatt så er det jo ingenting, absolutt ingenting å frykte for. Når syndene er forlatt så er …

Har du dine synders forlatelse? Les mer »

Men ikke har kjærlighet

Om jeg ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men …

Men ikke har kjærlighet Les mer »

Evnen til å bedømme åndene

Flere steder i Bibelen gis det undervisning og veiledning angående de mange forskjellige tjenester i den kristne virksomhet, bl.a. 1Kor 12, Rom 12 og Ef 4. Jeg vil i denne andakt gjerne nevne en tjeneste som kanskje ikke omtales så ofte i forkynnelsen, men som i meget høy grad er nødvendig i disse tider.  Den …

Evnen til å bedømme åndene Les mer »

Fang de små revene

Slik starter en artikkel av den svenske misjonslederen Axel B. Svensson. Han spør hvorfor det åndelige livet er i ferd med å dø i kristenheten, ikke bare i de store og liberale kirkene, men også i de bekjennelsestro og konservative flokkene. Mange ser og klager over nøden og tror de kan gjøre bot gjennom ytre …

Fang de små revene Les mer »